Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Serran Serranus cabrilla
Serran tar-ramel Serranus hepatus
Siċċ Sepia officinalis
Siċċa roża Sepia orbignyana
Siċċa żgħira Sepia elegans
Skalm Synodus saurus
Skampi Nephrops norvegicus
Skorfna mperjali Helicolenus dactylopterus
Skorfna sewda Scorpaena porcus
Skorfna tal-għajn Helicolenus dactylopterus
Skorfna tat-tebgħa Scorpaena notata
Skorfnott Scorpaena notata
Sparli Diplodus annularis
Spnott Dicentrarchus labrax
Spnotta tat-tbajja Dicentrarchus punctatus
Stokkafixx Micromesistius poutassou
Strilja Stromateus fiatola
Strilja bagħlija Stromateus fiatola
Tannuta Spondyliosoma cantharus
Tird Labridae

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας