Κάτω Χώρες

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
negenoog Lampreta fluviatilis
Neushaai Lamna nasus
Nieuw Zeelandse paling Anguilla dieffenbachii
Nieuw Zeelandse tarbot Colistium nudipinnis
Nieuwzeelandse horsmakreel Pseudocaranx dentex
Nieuwzeelandse mossel Perna canalicus
Nijlbaars Lates niloticus
Nonnetje Macoma baltica
Noordelijke grenadiervis Macrourus berglax
Noordelijke kamschelp Chlamys islandica
Noordhoorn Neptunea antiqua
Noordkromp Arctica islandica
Noordse garnaal Pandalus borealis
Noordzeegarnaal Crangon crangon
Noordzeekrab Cancer pagarus
Noorse kreeft Nephrops norvegicus
Notialis garnaal Penaeus notialis
Nylongarnaal Heterocarpus ensifer
Octopus Octopus vulgaris
Oktopus Octopus vulgaris

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας