Κάτω Χώρες

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Schoteloog zeebrasem Calamus calamus
Schotzalm Salmo trutta trutta συνώνυμο για Salmo trutta
Schurftvis Arnoglossus laterna
Seabob garnaal Xiphopenaeus kroyeri
Sepia Sepia
Serpeling Leuciscus leuciscus
Signaalkreeft Pacifastacus leniusculus
Sint-Jacobsschelp Pecten maximus
Skipjack Katsuwonus pelamis
Slangmakreel Gempylus serpens
Slatdicksteur Acipenser nudiventris
Sleutelgathoorn Fissurella nubecula
Slibgarnalen Solenoceridae
Snapper Lutjanus
Sneep Chondrostoma nasus
Snoek Esox lucius
Snoekbaars Stizostedion συνώνυμο για Sander
Snotdolf Cyclopterus lumpus
Sockeye zalm Oncorhynchus nerka
Spaanse makreel Scomber japonicus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας