Κάτω Χώρες

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Drijfvis Psenopsis
Dubbelgestippelde alver Alburnoides bipunctatus
Dunlipharder Liza ramada
Duorarum garnaal Penaeus duorarum
Dwergbolk Trisopterus minutus
Dwerginktvis Sepiola
Dwergmeerval Ictalurus
Elft Alosa alosa
Elrits Phoxinus phoxinus
Engelse poon Aspitrigla cuculus συνώνυμο για Chelidonichthys cuculus
Europese heek Merluccius merluccius
Europese kreeft Homarus gammaraus
Europese langoest Palinurus elephas
Europese meerval Siluris glanis συνώνυμο για Silurus glanis
Europese murene Muraena helena
Europese platte oester Ostrea edulis
Europese rivierkreeft Astacus astacus
Europese zeekreeft Homarus gammaraus
Fint Alosa fallax
Forellenbaars Micropterus salmoides

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας