Πολωνία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Kalmar patagoński Loligo gahi συνώνυμο για Doryteuthis gahi
Kalmar pospolity Loligo vulgaris
Kalmar przylądkowy Loligo reynaudii
Kalmar szablasty
Kalmary
Kalodion natalski Scarus ghobban
Kantar Spondyliosoma cantharus
Karanks żółtosmugi Selaroides leptolepis
karaś chiński Carassius auratus
Karaś pospolity Carassius carassius
Karaś złocisty Carassius auratus
Karbonela Anoplopoma fimbria
kardynał czarny Epigonus telescopus
Karlik Trisopterus minutus
Karmazyn atlantycki Sebastes marinus συνώνυμο για Sebastes norvegicus
Karmazyn atlantycki Sebastes norvegicus
Karmazyn mentella Sebastes mentella
Karmazyn pacyficzny Sebastes alutus
Karmazyny Sebastes
Karp Cyprinus carpio

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας