Πορτογαλία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Bagre-amarelo Aspistor parkeri συνώνυμο για Sciades parkeri
Baila Dicentrarchus punctatus
Barbo
Barbo-comum Luciobarbus bocagei
Barbudo
Barbudo-de-dez-barbas Galeoides decadactylus
Barbudo-do-Índo-Pacífico Eleutheronema tetradactylum
Barracuda
Barramundi Lates calcarifer
Barroso Centrophorus granulosus
Batata-do-alto Lopholatilus villarii
Beiçudo-roho Labeo rohita
Beiçudo-rohu Labeo rohita
Berbigão
Berbigão-da-Groenlândia Serripes groenlandicus
Berbigão-de-bicos
Berbigão-espinhoso Acanthocardia spinosa
Berbigão-grande Acanthocardia tuberculata
Berbigão-legítimo Cerastoderma edule
Berbigão-lustroso Laevicardium crassum

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας