Ρουμανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Cambula de Baltica Pleuronectes platessa
Cântar Spondylosoma cantharus
Capelin Mallotus villosus
Caracatita Octopus vulgaris
Caracuda Carassius carassius
Caras Carassius auratus gibelio συνώνυμο για Carassius gibelio
Cega Acipenser ruthenus
chefal
Clean Leuciscus cephalus συνώνυμο για Squalius cephalus
Cod de Atlantic Gadus morhua
Cod negru Pollachius virens
Cosac Abramis
Cosas Ctenopharingodon idella συνώνυμο για Ctenopharyngodon idella
Crab
Crap Cyprinus carpio
Crap argintiu Hypophthalmichthys molitrix
Crap argintiu nobil Hypophthalmichthys nobilis
Crevete nordic Pandalus borealis
Crevete roşu Aristeus antennatus
Dentex Dentex

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας