Ρουμανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Langustina Nephrops norvegicus
Lavrac Dicentrarchus
Limanda Limanda limanda
Limba de mare comuna
Limba de nisip Solea lascaris συνώνυμο για Pegusa lascaris
Lin Tinca tinca
Lipan Thymalus thymalus
Lostrita Hucho hucho
Lufar Pomatomus saltatrix
Macrou de Atlantic Scomber scombrus
Macrou de India Acanthocybium solandri
Macrou indian Rastrellinger kanagurta συνώνυμο για Rastrelliger kanagurta
Macrou spaniol Scomber japonicus
Merlan Merlangius merlangus
Merluciu Merluccius merluccius
Merluciu de adanc Merluccius merluccius paradoxus συνώνυμο για Merluccius paradoxus
Merluciu senegalez Merluccius senegalensis
Merluciu sud-african (de Cap) Merluccius merluccius capensis συνώνυμο για Merluccius capensis
Midie Mytilus galloprovincialis
Mihalţ Lota lota

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας