Ρουμανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Midie Mytilus galloprovincialis
Mihalţ Lota lota
Milacop
Morun Huso huso
Morunas Vimba vimba carinata συνώνυμο για Vimba vimba
Mreana Barbus barbus
Nisetru
Novac Hypophthalmichthys nobilis
Oblete Alburnus alburnus
Pagel argintiu Pagellus bogaraveo
Pagel auriu Pagellus acarne
Pagel roşu Pagellus erythrinus
Pagrus comun Sparus pagrus pagrus
Pagrus filos Sparus caeruleostictus συνώνυμο για Pagrus caeruleostictus
Palamida Sarda sarda
Palamida argintie Orcynopsis unicolor
Palamida orientala Sarda orientalis
Păstrăv Salmo
Pastruga Acipenser stellatus
Pecten

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας