Σλοβενία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
japonska kočica Tapes phillipinarum
japonska koritasta ostriga Crassostrea gigas συνώνυμο για Magallana gigas
japonska kozica Penaeus japonicus
japonska kraljevska skuša Scomberomorus niphonius
japonska pahljača Asmium japonicum
japonski brancin Lateolabrax japonicus
japonski kovač Zeus japonicus συνώνυμο για Zeus faber
japonski sardon
japonski silaginid Sillago japonica
jastog Homarus gammarus
jegulja Anguilla anguilla
jelševec Astacus astacus
jesetri
jez Leuciscus idus
jezerska postrv Salmo trutta lacustris συνώνυμο για Salmo trutta
jezerska zlatovčica Salvelinus alpinus συνώνυμο για Salvelinus alpinus alpinus
južna kraljevska grba Menticirrhus americanus
južna rožnata kozica Penaeus notialis
južni oslič
južni potočni rak Austropotamobius pallipis

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας