Σλοβακία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
afia priesvitná Aphia minuta
alopia okatá Alopias superciliosus
alóza finta Alosa fallax
alóza májová Alosa alosa
alóza neškvrnitá
alóza sivá Alosa pseudoharengus
amur biely Ctenopharyngodon idellus συνώνυμο για Ctenopharyngodon idella
antimora modrá Antimora rostrata
belička európska Alburnus alburnus
beryxy Beryx
boga okatá Boops boops
boleň dravý Aspius aspius συνώνυμο για Leuciscus aspius
brama Brama brama
brežniak severský Littorina littorea
centrína tmavá Oxynotus paradoxus
čert čiernobruchý Lophius budegassa
čert európsky Lophius piscatorius
čertovité Lophiidae
chiméra hlavatá Chimaera monstrosa
cyklopter sivý Cyclopterus lumpus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας