Σλοβακία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
šabľochvost tmavý Aphanopus
sajra zobcová Scomberesox saurus
sardela európska Engraulis encrasicolus
sardinela oblá Sardinella aurita
sardinely Sardinella
sardinka európska Sardina pilchardus
sebastes hlbinný Sebastes mentella
sebastes živorodý Sebastes viviparus
sebastes zlatý Sebastes marinus συνώνυμο για Sebastes norvegicus
sebastesy Sebastes
sépia lekárska Sepia officinalis
sépiovité a kratišovité Sepiidae, Sepiolidae
šesťžiabrovec tuponosý Hexanchus griseus
sih malý Coregonus albula
sih ostronosý Coregonus oxyrinchus
sih veľký Coregonus lavaretus
sivoň americký Salvelinus fontinalis
sivoň arktický Salvelinus alpinus συνώνυμο για Salvelinus alpinus alpinus
slávka jedlá Mytilus edulis
sleď atlantický Clupea harengus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας