Φινλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
abborre Perca fluviatilis
ädelkammussla Chlamys nobilis συνώνυμο για Mimachlamys crassicostata
afrikansk ålmal Clarias gariepinus
afrikansk multe Mugil capurrii
ål Anguilla anguilla
alaska pollock Theragra chalcogramma
albacor Thunnus alalunga
ålmal Clarias anguillaris
amerikansk ål Anguilla rostrata
amerikansk hummer Homarus americanus
amerikansk siklöja Coregonus artedi
anchoita Engraulis anchoita
anchoveta Engraulis ringens
ansjovis Engraulis encrasicolus
antarktisk krill Euphausia superba
apachelax Oncorhynchus gilae apache συνώνυμο για Oncorhynchus apache
apacheöring Oncorhynchus gilae apache συνώνυμο για Oncorhynchus apache
argentinsk kummel Merluccius hubbsi
arktisk flundra Pleuronectes glacialis συνώνυμο για Liopsetta glacialis
arktisk maskeringskrabba Chionoecoetes opilio

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας