Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Albacore Thunnus alalunga
Allis shad Alosa alosa
Angler Lophius piscatorius
Annular seabream Diplodus annularis
Atlantic black skipjack Euthynnus alletteratus
Atlantic bluefin tuna Thunnus thynnus
Atlantic bonito Sarda sarda
Atlantic cod Gadus morhua
Atlantic herring Clupea harengus
Atlantic horse mackerel Trachurus trachurus
Atlantic lizardfish Synodus saurus
Atlantic mackerel Scomber scombrus
Atlantic pomfret Brama brama
Axillary seabream Pagellus acarne
Bigeye tuna Thunnus obesus
Black scorpionfish Scorpaena porcus
Black seabream Spondyliosoma cantharus
Blackbellied angler Lophius budegassa
Blackbelly rosefish Helicolenus dactylopterus
Blackmouth catshark Galeus melastomus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας