Σουηδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Abborre Perca fluviatilis
Ädelkammussla Chlamys nobilis συνώνυμο για Mimachlamys crassicostata
Afrikansk ålmal Clarias gariepinus
Afrikansk havsgös Argyrosomus hololepidotus
Afrikansk rödsnapper Lutjanus agennes
Afrikansk trådfening Galeoides decadactylus
Akiamiräka Acetes japonicus
Ål Anguilla anguilla
Alaska pollock Theragra chalcogramma
Alaskaspätta Pleuronectes quadrituberculatus
albacor Thunnus alalunga
Amerikansk ål Anguilla rostrata
Amerikansk flodkräfta Orcenectes limosus
Amerikansk havsål Conger oceanicus
Amerikansk hummer Homarus americanus
Amerikansk marulk Lophius americanus
Amerikansk siklöja Coregonus artedi
Anchoita Engraulis anchoita
Anchoveta Engraulis ringens
Angolansk havsgös Pseudotolithus typus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας