Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Tonn (bluefin) Thunnus thynnus
Tonn (yellowfin) Thunnus albacares
Tonn ta' għajnu kbira Thunnus obesus
Traċna Trachinus draco
Traċna lixxa Trachinus vipera συνώνυμο για Echiichthys vipera
Traċna tal-fond Trachinus lineolatus
Trilja tal-ħama Mullus barbatus συνώνυμο για Mullus barbatus barbatus
Trilja tal-qawwi Mullus surmuletus
Tumbrelli Auxis rochei
Tutlu ċar Illex coindetii
Tutlu skur Todarodes sagittatus
Umbrina Umbrina cirrosa
Vopa Boops boops
Xabla Lepidopus caudatus
Xilpa Sarpa salpa
Xirgien Diplodus vulgaris
Xurrafa Spicara maena
Żagħrun Centrophorus granulosus
Zgamirru Auxis rochei
Żondu Uranoscopus scaber

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας