Σουηδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Glasört Salicornia eurapaea
Glasvar Lepidorhombus whiffiagonis
Glatthaj Mustelus asterias
Gökrocka Leucoraja naevus
Gös Sander lucioperca
Grå djuphavstorsk Halargyreus johnsonii
Grå filfisk Aluterus monoceros
Grå havsabborre Epinephelus caninus
Grå multe Mugil cephalus
Grå snapper Lutjanus griseus
Gracilistorsk Eleginus gracilis
Grårocka Rostroraja alba
Gräskarp Ctenopharyngodon idella
Gräspickerell Esox vermiculatus συνώνυμο για Esox americanus vermiculatus
Grenadjär Coryphaenoides rupestris
Grodögonfisk Apocryptes bato
Grön snapper Aprion virescens
Grön tigerräka Penaeus semisulcatus
Grön vekfisk Cynoscion virescens
Grönfisk Ophidion elongatus συνώνυμο για Bassozetus elongatus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας