Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Green crab Carcinus maenas
Green laver Monostroma nitidum
Green mussel Perna viridis
Green sea urchin Psammechinus microtuberculatus
Green seaweeds Chlorophyceae
Green tiger prawn Penaeus semisulcatus
Greenland halibut Reinhardtius hippoglossoides
Greenland shark Somniosus microcephalus
Grenadier cod Tripterophycis gilchristi
Grenadier species Macrourus
Grenadiers Macrouridae
Grooved carpet shell Ruditapes decussates
Grouper species Epinephelus
Grunt Haemulidae
Gulper shark Centrophorus granulosus
Gurnard species Trigla
Haddock Melanogrammus aeglefinus
Hairtail species Trichiurus
Hake Merluccius merluccius
Hapuka Polyprion

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας