Φινλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
pangasius Pangasius hypophthalmus συνώνυμο για Pangasianodon hypophthalmus
pargo Pagrus pagrus
partanilkka Ophidion barbatum
partaturska Trisopterus luscus
partaveitsisimpukka Ensis ensis
pasuri Blicca bjoerkna
patagonianhoki Macruronus magellanicus
patagoniankampasimpukka Zygochlamys patagonica
peledsiika Coregonus peled
perunsardelli Engraulis ringens
perunsardiini Sardinops sagax
pienimerikrotti Lophius budegassa
pietarinkala Zeus faber
piikikäs kivirapu Lithodes maja
piikkihai Squalus acanthias
piikkikampela Psetta maxima συνώνυμο για Scophthalmus maximus
piikkimakrilli Trachurus trachurus
piikkimonni Ictalurus nebulosus συνώνυμο για Ameiurus nebulosus
pikarelli Spicara maena
pikkubassi Micropterus dolomieu

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας