Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Red-spot king prawn Penaeus longistylus
Redbelly tilapia Tilapia zillii
Redbreast tilapia Tilapia rendalli
Redfish Centroberyx affinis
Risso's smooth-head Alepocephalus rostratus
River cobbler
River cobbler catfish
River eel species Anguilla
River prawn species Macrobrachium
rock crab species Cancridae
Rock Salmon Squalus acanthias
Rock turbot
Roughhead grenadier Macrourus berglax
Round sardinella Sardinella aurita
Roundnose grenadier Coryphaenoides rupestris
Royal Basa Pangasius bocourti
Saithe Pollachius virens
Salmon Salmo salar
Salmon bass
Salmon shark Lamna ditropis

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας