Λουξεμβούργο

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Saumonette Galeorhinus galeus
Scampi Nephrops norvegicus
Schafskopf Archosargus probatocephalus
Scharbe Limanda limanda
Scheefschnut Lepidorhombus whiffiagonis
Schellfisch Melanogrammus aeglefinus
Scherg-Stör Acipenser stellatus
Schied Aspius aspius συνώνυμο για Leuciscus aspius
Schleie Tinca tinca
Schnapper Lutjanus argentimaculatus
Schneekrabbe Chionoecetes opilio
Scholle Pleuronectes platessa
Schwarze Abalone Haliotis cracherodii
Schwarze Oreo Allocyttus niger
Schwarzer Degenfisch Aphanopus carbo
Schwarzer Heilbutt Reinhardtius hippoglossoides
Schwarzer Pomfret Parastromateus niger
Schwarzer Umberfisch Pogonias cromis
Schwarzflossen-Thun Thunnus atlanticus
Schwarzreuther Salvelinus alpinus συνώνυμο για Salvelinus alpinus alpinus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας