Ελλάδα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Τόνος μεγαλόφθαλμος Thunnus obesus
Τούρνα Esox lucius
Τροχός Monodonta turbinata
Τσαγανός Carcinus aestuarii
Τσαούσης Dentex gibbosus
Τσέρουλα Spicara flexuosa συνώνυμο για Spicara maena
Τσιπούρα Sparus aurata
Τσιπούρα Ινδο - Ειρηνικού Rhabdosargus sarba
Τσιρώνια Rutilus
Φαγκρί Pagrus pagrus
Φαγκρί Αφρικής Pagrus africanus
Φαγκρί βραχύπτερο Pagrus major
Φαγκρί Ινδικού
Φαγκρί Νέας Ζηλανδίας Pagrus auratus
Φασί Αλάσκας Pleuronectes quadrituberculatus
Φασί Ατλαντικού Pleuronectes platessa
Φασί Βορείου Ειρηνικού Atheresthes stomias
Φασί Ειρηνικού Lepidopsetta bilineata
Φασολάκι Donax trunculus
Φεγγαρόψαρο Mola mola

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας