Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Venus clam species Veneridae
Wahoo Acanthocybium solandri
Wakame Undaria pinnatifida
Wakame species Undaria
Walleye pollock Theragra chalcogramma
Weakfish species Cynoscion
Welded green nori Enteromorpha linza συνώνυμο για Ulva linza
Wels catfish Silurus glanis
Whelk Buccinum undatum
Whelks Busycon
White amur Ctenopharyngodon idellus συνώνυμο για Ctenopharyngodon idella
White hake Urophycis tenuis
Whitefish species Coregonus
Whiteleg shrimp Penaeus vannamei
Whiting Merlangius merlangus
Witch Glyptocephalus cynoglossus
Witch flounder Glyptocephalus cynoglossus
Wrasses Labridae
Wreckfish Polyprion americanus
Yabby crayfish Cherax destructor

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας