Κροατία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
bjelonogi rak Austropotamobius pallipes
bodeč crveni Scorpaena notata
bodeč mali Scorpaena loppei
bodeči Scorpaena
bodečnjaci Helicolenus
bodečnjak veliki Helicolenus dactylopterus
bodljikava mramornica Siganus rivulatus
bodljikavci Siganus
bodljobradi rak Orconectes limosus
bodorka Rutilus rutilus
bolen Aspius aspius συνώνυμο για Leuciscus aspius
brancin Dicentrarchus labrax
brazilska srdela golema Sardinella brasiliensis
bucanj mali Ranzania leavis
bucanj veliki Mola mola
bukva Boops boops
butor Galeorhinus galeus
butori Galeorhinus
čaške Glycymeris
češljače Argopecten

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας