Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Common dolphinfish Coryphaena hippurus
Common eagle ray Myliobatis aquila
Common octopus Octopus vulgaris
Common pandora Pagellus erythrinus
Common sole Solea solea
Common spiny lobster Palinurus elephas
Common stingray Dasyatis pastinaca
Common two-banded seabream Diplodus vulgaris
Croakers Sciaenidae
Damselfish Chromis chromis
Deep-water rose shrimp Parapenaeus longirostris
Dogtooth grouper Epinephelus caninus
drums nei Sciaenidae
Dusky grouper Epinephelus marginatus
Edible crab Cancer pagurus
Elegant cuttlefish Sepia elegans
European anchovy Engraulis encrasicolus
European barracuda Sphyraena sphyraena
European conger Conger conger
European eel Anguilla anguilla

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας