Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Fanfru Naucrates ductor
Fjammetta Ammodytes tobianus
Gallina għadma Trigla lyra
Gallina griża Eutrigla gurnardus
Gallinella Chelidonichthys lucerna
Gallini Triglidae
Gambli blu (rari) Aristeus antennatus
Gambli bojod Parapenaeus longirostris
Gambli ħomor (komuni) Aristaeomorpha foliacea
Gambli roża Plesionika martia
Gambli tigra Penaeus monodon
Gandofli Veneridae
Garnaw Dactylopterus volitans
Gattarell Scyliorhinus canicula
Gattarell ta ħalqu iswed Galeus melastomus
Gattarell tar-Rukkal Scyliorhinus stellaris
Għadma Aspitrigla cuculus συνώνυμο για Chelidonichthys cuculus
Granċ Cancer pagurus
Gringu Conger conger
Gurbell Sciaenidae

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας