Ρουμανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Diagrama Plenctorhynchus mediterraneus
Dintos Dentex dentex
Dorada Sparus auratus συνώνυμο για Sparus aurata
Eglefin Melanogrammus aeglefinus
Epinefel Epinephelus
Garid
garid de piatra Palaemon serratus
Gingirica Clupeonella cultriventris
Grenadier Melacocephalus laevis
Halibut Hippoglossus hippoglossus
Halibut african
Halibut indian Psettodes erumei
Halibut negru Reinhardtius hippoglossoides
Hamsie Engraulis encrasicolus
Hanos Mesogobius batrachocephalus
Hering Clupea harengus
Hering american Alosa sapidissima
Hering de primavara Alosa psedoharengus
Homar Homarus gammarus
Homar canadian Homarus americanus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας