Κροατία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
somići Ictalurus
somovi Clarias
špar Diplodus annularis
srčanka
srčanke
srdela Sardina pilchardus
srdela golema Sardinella aurita
srebrenjak Argentina sphyraena
srebrna plotica Pampus argenteus
srebrni losos Oncorhynchus kisutch
srebrnjaci Argentina
srebrnoprugac Kyphosus sectator συνώνυμο για Kyphosus sectatrix
sredele goleme Sardinella
sredozemna kozica Penaeus kerathurus
staklasti romb Scophthalmus aquosus
štrigljači Galatheidae
strijele Trachinotus
strijelke Pomatomidae
štuka Esox lucius
štukovčica Lestidiops sphyrenoides

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας