Κροατία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
velikookani Priacanthus
velikooki tunj Thunnus obesus
venerice Meretrix
visovačka pastrva Salmo visovacensis
vladika arbanaška Thalasoma pavo
volci Murex
volina Dipturus batis
volina bjelica Rostroraja alba
vongola Venerupis decussata συνώνυμο για Ruditapes decussatus
vrana Labrus merula
vretenac Zingel
vučić Serranus hepatus
zapadno-pacifička kozica Solenocera melantho
zelenočica Chloropthalmus agassizi
zelenočice Chlorophthalmidae
zlatni karas Carassius auratus
zlatoprugi šaruni Selaroides
zlatovčica Salvelinus alpinus συνώνυμο για Salvelinus alpinus alpinus
zlatovčice Salvelinus
zmija crnonoska Apterichthus anguiformis συνώνυμο για Apterichtus anguiformis

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας