Ιταλία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
volpina Mugil cephalus
Vongola Chamelea gallina
Vongola artica Arctica islandica
Vongola atlantica
Vongola australe Crassula aequilatera
Vongola del Pacifico
Vongola indopacifica Austrovenus stutchburyi
Vongola oceanica
Vongola verace
Vongola verace indopacifica Ruditapes variegatus συνώνυμο για Venerupis aspera
Zanchetta
Zanchetta atlantica Syacium micrurum
Zeo Cyttus
Zeo oceanico Zenopsis conchifer
Zerro Centracanthus cirrus
zigrino Dalatias licha

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας