Ιρλανδία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Bighead catfish Clarias macrocephalus
Birdbeak dogfish Deania calcea
Black dogfish Centroscyllium fabricii
Black marlin Makaira indica συνώνυμο για Istiompax indica
Black scabbardfish Aphanopus carbo
Black skipjack Euthynnus lineatus
Black Sole Solea solea
Blackbelly rosefish Helicolenus dactylopterus dactylopterus συνώνυμο για Helicolenus dactylopterus
Blackchin tilapia Sarotherodon melanotheron melanotheron συνώνυμο για Sarotherodon melanotheron
Blackfin tuna Thunnus atlanticus
Blackmouth catshark Galeus melastomus
Blackspot Pagellus bogaraveo
Blacktailed spurdog Squalus melanurus
Blonde ray Raja brachyura
Blue ling Molva dypterygia
Blue mussel Mytilus edulis
Blue shark Prionace glauca
Blue shrimp Penaeus stylirostris
Blue skate Dipturus batis
Blue swimming crab Portunus pelagicus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας