Σλοβενία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
šarg Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus
ščuka Esox lucius
ščukaste murene Muraenesox
sekirice Sternoptychidae
senegalska grba Pseudotolithus senegalensis
senegalski list Solea senegalensis
senegalski oslič Merluccius senegalensis
severna kozica Pandalus borealis
severna kraljevska grba Menticirrhus saxatilis
severna napihovalka Sphoeroides maculatus
severna rjava kozica Penaeus aztecus
severna velika rakovica Cancer borealis
severni kratkoplavuti ligenj Illex illecebrosus
severnoafriški čopovec Clarias gariepinus
severnoameriška gladka raža Raja laevis συνώνυμο για Dipturus laevis
severnoatlantska figa Peprilus alepidotus συνώνυμο για Peprilus paru
sevrnoameriška račja školjka Reata plicatella
sevruga Acipenser stellatus
sibirski jeseter Acipenser baerii
sidnejska koritasta ostriga Crassostera commercialis

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας