Δανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Rudskalle Scardinius erythrophthalmus
Rund sardinel Sardinella aurita
Rundskællet spydfisk Tetrapturus georgii
russisk stør Acipenser gueldenstaedtii
Rygstribet pelamide Sarda sarda
Rynket reje Penaeus kerathurus
Sabelkarpe Pelecus cultratus
Saddel-havrude Oblada melanurus
Safrantorsk Eleginus gracilis
Sand-havaborre Diplectrum formosum
Sandart Sander lucioperca
Sandbrisling Hyperlophus vittatus
Sandflynder Rhombosolea plebeia
Sandmusling Mya arenaria
sandreje Crangon crangon
Sandrokke Leucoraja circularis
Sandtunge Pegusa lascaris
Sankt Petersfisk Zeus faber
Sanktpetersfisk Zeus faber
Sardin Sardina pilchardus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας