Βουλγαρία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Рак пустинник Cancer pagurus
Рапан
Распер Aspius aspius συνώνυμο για Leuciscus aspius
Речен кефал Leuciscus cephalus συνώνυμο για Squalius cephalus
Речен костур Perca fluviatilis
Речна писия Platichthys flesus
Речна пъстърва Salmo trutta fario συνώνυμο για Salmo trutta
Риба меч Xiphias gladius
Руска есетра Acipenser gueldenstaedti συνώνυμο για Acipenser gueldenstaedtii
Сабица Pelecus cultratus
Сардина Sardina pilchardus
Сафрид
Северни скариди Pandalus borealis
седефки Unio
Сепия
Сивен Salvelinus fontinalis
Скобар Chondrostoma nasus
Смарид
Сом Silurus glanis
Сребриста каракуда Carassius auratus gibelio συνώνυμο για Carassius gibelio

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας