Κροατία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
crnomorsko-kaspijska haringa Clupeonella
crnooka deverika Ballerus sapa
crnoperajna tuna Thunnus atlanticus
crnoperajni tunj Thunnus atlanticus
crvena hama Sciaenops ocellatus
crvene kozice Aristeidae
crvene pridnene rakovice Geryon
crveni bodečnjaci Sebastes
crveni bodečnjak Sebastes norvegicus
crveni močvarni rak Procambarus clarkii
crveni strigljač Pleuroncodes
crvenke Berycidae
crvenperka Scardinius erythrophthalmus
čukov Mustelus mustelus
čukovi Mustelus
čvrste koritnice Spisula
dagnja Mytilus galloprovincialis
dagnje
deverika Abramis brama
deverike Abramis

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας