Λεττονία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Krabis
Krievu store Acipensera gueldenstaedtii
Kuprlasis Oncorhynchus gorbuscha
Labraks Dicentrarchus labrax
Leduszivis Champsocephalus
Līdaka Esox lucius
Lielā ķemmīšgliemene Pecten maximus
Lielacu tunzivs Thunnus obesus
Lihijas Lichia
Limanda Limanda limanda
Līnis Tinca tinca
Lucītis Zoarces viviparus
Lufars Pomatomus saltatrix
Makreļlīdaka Scomberesox saurus
Makrūrzivis Macrurus
Matastes Trichiurus
Mazā korifēna Coryphaena equiselis
Mazā menca Trisopterus minutus
Mazmutes plekste Microstomus kitt
Megrimi Lepidorhombus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας