Πολωνία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Grenadier czarny Coryphaenoides rupestris
Grenadier pasiasty Coelorinchus fasciatus
Grenadier pasiasty Coelorhynchus fasciatus συνώνυμο για Coelorinchus fasciatus
Grenadier południowy Macrourus carinatus
Grenadier siwy Macrourus berglax
Grenadier wielki Albatrossia pectoralis
Gromadnik Mallotus villosus
Grzebiolinek migdałowy Glycymeris glycymeris
Halibut biały Hippoglossus hippoglossus
Halibut niebieski Reinhardtius hippoglossoides
Halibut pacyficzny Hippoglossus stenolepis
Halibut płaskogłowy Hippoglossoides elassodon
hilza indyjska Tenualosa ilisha
Hiodon złotooki Hiodon alosoides
Homary
Homarzec Nephrops norvegicus
Homarzec czerwonopasy Metanephrops thomsoni
Ilisza indyjska Ilisha melastoma
Jaź Leuciscus idus
Jesiotr adriatycki Acipenser naccari συνώνυμο για Acipenser naccarii

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας