Δανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Sydøstasiatisk ål Anguilla malgumora
Sydpacifisk ål Anguilla obscura
Sydvestafrikansk tunge Austroglossus microlepis
Sydvestatlantisk kulmule Merluccius hubbsi
Tærbe Amblyraja radiata
Tandbrasen Dentex dentex
Tandet østers Ostrea denticulata
Tangreje Palaemon elegans
Tarpon Megalops atlanticus
Taskekrabbe Cancer pagurus
Thors tungehvarre Arnoglossus thori
Thunnin Euthynnus alletteratus
Tigerørred Salmo trutta x Salvelinus fontinalis
tilapia Oreochromis niloticus
Tipunder Elops machnata
Tobåndet havrude Diplodus vulgaris
Toli-stamsild Tenualosa toli
Tolinjet tropetunge Cynoglossus bilineatus
Tømrer-havrude Argyrozona argyrozona
Tonga-slangemakrel Tongaichthys robustus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας