Γαλλία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
barracuda à bandes dorées Sphyraena obtusata
barracuda argenté Sphyraena argentea
barracuda dents de scie Sphyraena putnamae
barracuda guachanche Sphyraena guachancho
barracuda guinéen
barracuda jello Sphyraena jello
baudroie Lophius piscatorius
baudroie africaine Lophius vaillanti
baudroie commune Lophius piscatorius
baudroie d'Amérique Lophius americanus
baudroie diable Lophius vomerinus
baudroie du Japon Lophius litulon
baudroie pêcheuse Lophius gastrophysus
baudroie rousse Lophius budegassa
beauclaire miroir Priacanthus hamrur
beauclaire pintade Priacanthus tayenus
beauclaire soleil Priacanthus arenatus
bêche de mer
bécune Sphyraena argentea
bécune argentée Sphyraena argentea

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας