Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Mazzola tat-tbajja suwed Mustelus punctulatus
Mazzola tax-xewka Squalus blainville
Mengus Lithognathus mormyrus
Merluzz Merluccius merluccius
Mirli Labrus merula
Mogħza Diplodus puntazzo
Mulett Mugilidae
Mulett buri Liza saliens
Mulett tal-imcarrat Mugil cephalus
Mulett tal-iswed Mugil cephalus
Mulett tal-misluta Liza aurata συνώνυμο για Chelon auratus
Munqara Spicara
Murina Muraena helena
Murruna Hexanchus griseus
Murruna sewda Dalatias licha
Murruna ta seba' garġi Heptranchias perlo
Paġella Pagellus erythrinus
Pagru Pagrus pagrus
Pappagall Sparisoma cretense
Pastardella Tetrapturus belone

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας