Σλοβακία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
mieň lemovaný Brosme brosme
mieň modrý Molva dypterygia
mieň okatý Molva macrophthalma
mieň sladkovodný Lota lota
mieň veľký Molva molva
mieňovec belavý Urophycis tenuis
mieňovec červenkastý Urophycis chuss
mieňovec európsky Phycis blennoides
mieňovec lemovaný Phycis phycis
mlatkohlav obločelý Sphyrna tiburo
mlatkohlav tmavohrotý Sphyrna lewini
mobula čilská Mobula tarapacana
mobula guinejská Mobula rochebrunei
mobula hladkochvostá Mobula thurstoni
mobula japonská Mobula japanica
mobula krátkoplutvá Mobula kuhlii
mobula malá Mobula eregoodootenkee
mobula mexická Mobula munkiana
mobula veľká Mobula mobular
mobula západoatlantická Mobula hypostoma

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας