Πολωνία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Kalmar szablasty
Kalmary
Kalodion natalski Scarus ghobban
Kantar Spondyliosoma cantharus
karaś chiński Carassius auratus
Karaś pospolity Carassius carassius
Karaś złocisty Carassius auratus
Karbonela Anoplopoma fimbria
Karlik Trisopterus minutus
Karmazyn atlantycki Sebastes marinus συνώνυμο για Sebastes norvegicus
Karmazyn atlantycki Sebastes norvegicus
Karmazyn mentella Sebastes mentella
Karmazyn pacyficzny Sebastes alutus
Karmazyny Sebastes
Karp Cyprinus carpio
Kergulena Champsocephalus gunnari
keta Oncorhynchus keta
Kielczak właściwy Dentex dentex
Kielec garbacz Dentex gibbosus
Kielec wielkooki Dentex macrophthalmus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας