Κροατία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
fanfan Naucrates ductor
faraonska sipa Sepia pharaonis
fratar Diplodus vulgaris
gavičica Rhodeus amarus
gavun Atherina hepsetus
gavunić Atherina boyeri
gira oblica Spicara smaris
gire Spicara
glavatica Salmo marmoratus
glavoč Gobius ater
glavoč pločac Chromogobius quadrivittatus
glavoči Gobius
glavočić mreškan Buenia affinis
gof Seriola dumerili
gofi Seriola
golema kirnja Stereolepis gigas
golema priljepuša Echeneis naucrates
golema psina Cetorhinus maximus
golema srdela Sardinella aurita
goleme srdele Sardinella

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας