Λουξεμβούργο

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
crevette nordique Pandalus borealis
crevette océanique Pandalus jordani
crevette pattes blanches Penaeus vannamei
crevette rose Penaeus duorarum
crevette rose du Nord Penaeus duorarum
crevette rouge Plesiopenaeus edwardsianus
crevette rouge d'Argentine Pleoticus muelleri
crevette tropicale (rose) Penaeus notialis
crevette tropicale (tigrée) Penaeus monodon
crevette tropicale d'eau douce Macrobrachium rosenbergii
croissant queue jaune Variola louti
cyprin Carassius carassius
cyprine Arctica islandica
cythérée Meretrix lyrata
denté Dentex dentex
denté à gros yeux Dentex macrophthalmus
denté commun Dentex dentex
denté congolais Dentex congoensis
denté du Maroc Dentex maroccanus
denté rose Dentex gibbosus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας