Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Raja tal-għajn Raja montagui
Raja tat-tikek Raja asterias
Raspa Ruvettus pretiosus
Rebekkin Raja oxyrinchus συνώνυμο για Dipturus oxyrinchus
Rizza Paracentrotus lividus
Ruvett Ruvettus pretiosus
Rużetta Xyrichtys novacula
Sallura Anguilla anguilla
Sardina ħadra Sprattus sprattus
Sardina kaħla Sardina pilchardus
Sardinella Sprattus sprattus
Sargu Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus
Sawrell Trachurus mediterraneus
Sawrella kaħla Trachurus trachurus
Sawrella mperjali Caranx crysos
Sawrella mperjali mibruma Caranx rhonchus
Sawt Trachinus vipera συνώνυμο για Echiichthys vipera
Sawt kbir Trachinus draco
Serra Lichia amia
Serra tas-snien Pomatomus saltatrix

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας