Ρουμανία

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Ştiuca Esox lucius
Stridie japoneza Crassostrea gigas συνώνυμο για Magallana gigas
Stridie plata Ostrea edulis
Stridie portugheză Crassostrea angulata
Strunghil Neogobius melanostomus
ton Thunnus albacares
Ton alb Thunnus alalunga
Ton dungat Katsuwonus pelamis
Ton mic Euthynnus alletterratus
Ton negru Auxis rochei
Ton obez Thunnus obesus
Ton roşu Thunnus thynnus
Vaduvita Leuciscus idus
Vulpe de mare Raja clavata
Zargan Belone belone
Zargan african Ablennes hias
Zargan de Atlantic Scomberesox saurus
Zargan fals Hemirhamphus balao συνώνυμο για Hemiramphus balao
Zargan fals brazilian Hemirhamphus brasiliensis
Zeus Zeus faber

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας