Λουξεμβούργο

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Granat Crangon crangon
Granatbarsch Hoplostethus atlanticus
Graskarpfen Ctenopharyngodon idella
Graubarsch Pagellus bogaraveo
Grauer Knurrhahn Eutrigla gurnardus
Grenadier
Grenadierfisch Macrourus berglax
Grendierfisch Coryphaenoides rupestris
Grönland-Kabeljau Gadus ogac
Grönlandgarnele Pandalus borealis
Grönlandherzmuschel Serripes groenlandicus
Grönlandshrimp Pandalus borealis
Großaugen-Thun Thunnus obesus
Großaugenzahnbrasse Dentex macrophthalmus
Große Gabelmakrele Lichia amia
Große Maräne Coregonus lavaretus
Große Pilgermuschel Pecten maximus
Große Sandklaffmuschel Mya arenaria
Großer Schlangenkopffisch Channa micropeltes
Grosskopf Mugil cephalus

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας