Μάλτα

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Swordfish Xiphias gladius
Thornback ray Raja clavata
Transparent goby Aphia minuta
Tub gurnard Chelidonichthys lucerna
Turbot Psetta maxima συνώνυμο για Scophthalmus maximus
Twaite shad Alosa fallax
Unihorn octopus Scaeurgus unicirrhus
Venus clams nei Veneridae
Whelk Buccinum undatum
White grouper Epinephelus aeneus
White seabream Diplodus sargus συνώνυμο για Diplodus sargus sargus
White-spotted octopus Octopus macropus συνώνυμο για Callistoctopus macropus
Wide-eyed flounder Bothus podas
Wrasses nei Labridae
Wreckfish Polyprion americanus
Yellowfin tuna Thunnus albacares

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας