Κάτω Χώρες

Εμπορικές Ονομασίες

Εμπορική ονομασία Επιστημονικές ονομασίες
Gratenvis Albula vulpes
Grauwe poon Eurtrigla gurnardus
Griet Scophthalmus rhombus
Grijze haai Carcharhinus plumbeus
Groenlandse haai Somniosus microcephalus
Groenlandse heilbot Reinhardtius hippoglossoides
Groenlandse kabeljauw Gadus ogac
Grootbek Peprilius triacanthus
Grootkopkarper Hypophthalmichthys nobilis
Grootoog Priacanthus arenatus
Grootoog tonijn Thunnus obesus
Grootoogbrasem Gymnocranius grandoculis
Grootoogtandbrasem Dentex macrophthalmus
Grote beerkreeft Scyllarides latus
Grote duivelsrog Manta birostris
Grote geelstaart Thyrsites serola dumeriti
Grote marene Coregonus lavaretus
Grote oester Crassostrea gigas συνώνυμο για Magallana gigas
Grote pieterman Trachinus draco
Grote strandschelp Mactra corallina συνώνυμο για Mactra stultorum

Πηγές Δεδομένων

Διαδώστε αυτή τη σελίδα

Πείτε τη γνώμη σας γι' αυτόν τον ιστότοπο και βοηθήστε μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Πείτε τη γνώμη σας