Estonia

Commercial designations

Commercial designation Scientific names
läänemere kilu Sprattus sprattus balticus synonym for Sprattus sprattus
Läänemere tursk Gadus morhua callarias synonym for Gadus morhua
Läätskarp Amusium pleuronectes
Laiguline kulleskala Liparis maculatus
Laiguline poolkoon Hemiramphus far
Lainjas lühikaelkarp Paphia undulata synonym for Paratapes undulatus
Langustid Palinurus
Latesed Lates
Latikas Abramis brama
leina-uusmudil Neogobius melanostomus
Lest Platichthys flesus
Liba-merinirk Hoplobrotula gnathopus
Linask Tinca tinca
Lõuna-karehännak Trachysalambria curvirostris
Lõuna-kivikrabi Lithodes santolla
Lõuna-punahännak Farfantepenaeus notialis synonym for Penaeus notialis
Lõuna-punamora Pseudophycis barbata
Lõuna-punasilm Emmelichthys nitidus synonym for Emmelichthys nitidus nitidus
Lõuna-vrakkahven Polyprion oxygeneios
Lõunaaafrika merluus Merluccius capensis

Data sources

Share this page

Share your feedback about the site and help us improve your experience

Share your feedback